Sonya Mantere – (She Wanted To Be Named) Rebecca

YLÄKERTA | 28.1.-14.2.2023

Äitini on aina kutsunut itseään Rebeccaksi, vaikka hänen oikea nimensä on Lubov – se tarkoittaa rakkautta venäjäksi.

Hän nimesi minut Sonya Rebeccaksi, jotta minusta tulisi osa häntä. Olen hänen tyttärensä, ja samalla toinen versio hänestä.

Halusin kääntää äidin ja tyttären välisen dynamiikan ja rakentaa omia rekonstruktioita hänestä; äitinäni, mutta myös sellaisina henkilöinä, joita hän ei ole koskaan edustanut.

Yhdessä äitini kanssa, tutkin näitä henkilöhahmoja – aitoja ja fiktiivisiä.Väistämättä, dokumentoin myös meidän välistä suhdetta.

(She wanted to be named) Rebecca laajentaa vanhemman naisen representaation visuaalisia arkkityyppejä naiseuden ja identiteetin näkökulmasta, irrallisena sosiaalisista ja kulttuurisista normeista.

Sonya Mantere (s.1987) toimii valokuvataiteilijana. Mantere opiskelee valokuvataiteen maisteriohjelmassa Aalto-yliopistossa ja on valmistunut Royal Academy of The Art akatemiasta Hollannista v. 2019.

Teoksissaan Mantere tarkastelee tuttua ja läheistä, hänen äitiään, identiteetin rekonstruktiolla.
Valokuvissaan hän keskittyy löytämään uusia kerrostumia heidän välisestä suhteestaan.

Mantereen töitä on ollut esillä UNSEEN Amsterdam festivaaleilla (NL), The Grey Space in the Middle-galleriassa (NL) sekä Melkweg Expo Galleriassa (NL).

Kaisa Syrjänen – Tutkimus kauneuden politiikasta (osa III)

ALAKERTA | 28.1.-14.2.2023

Tutkimus kauneuden politiikasta (osa III) on ote Kaisa Syrjäsen laaja-alaisesta teoskokonaisuudesta, jonka ytimessä ovat ulkonäkötyö ja kauneus sosiaalisina ilmiöinä. Galleria Rajatilassa esillä oleva visuaalinen tutkielma käsittelee ulkonäön roolia ja merkitystä länsimaisessa kulutuskulttuurissa eritoten feminiinisyyteen ja naisoletettuihin kohdistuvien odotusten näkökulmasta. Historiallisista sekä nykypäivän dokumenteista koostuva Tutkimus kauneuden politiikasta (osa III) esittelee huomioita, tarkasteluja ja väittämiä erilaisissa ajanjaksoissa raottaen yhteiskuntamme valtasuhteita sekä vaadetta olla tietyn näköinen tietyssä paikassa.

Ulkonäkö on moniulotteinen ja ristiriitainen kokonaisuus. Se on samanaikaisesti sekä henkilökohtaista että kulttuurisesti muotoutunutta. Se on kaikessa arkisuudessaan jotain, josta ei voi paeta. Jotain, jolla sidomme itsemme aina osaksi yhteiskuntaa ja erilaisia ryhmiä sen sisällä.

Teoskokonaisuus lähestyy ulkonäköä ulkomaailmaa varten rakennettuna olemuksena. Syrjäsen visuaalinen tutkimus pohjautuu valokuvaan sekä erilaisten dokumenttien ja aineistojen läpikäyntiin. Saattamalla omia valokuvia ja muita aineistoja uusiin asiayhteyksiin teoskokonaisuuden rakentaman kontekstin sisällä Syrjänen pyrkii paitsi luomaan uusia narratiiveja myös hahmottamaan tiedonrakentumisen monisäikeisyyttä.

Tutkimus kauneuden politiikasta -teoskokonaisuuden ensimmäiset osat esitettiin Lahdessa keväällä 2022. Teoksen alkuvaiheita ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus sekä Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö.

Kaisa Syrjänen (s. 1997) on helsinkiläinen kuvataiteilija ja valokuvaaja, joka on kiinnostunut tutkimuslähtöisesta taiteesta sekä arkistoista. Erilaisia dokumentteja ja valokuvallisia materiaaleja usein töissään yhdistävää taiteilijaa kiehtoo valokuvien esittämisen muoto- ja kontekstisidonnaisuus sekä niiden aiheuttama jatkuva epävarmuus. Syrjänen käyttää valokuvaa ja tekstiä tiiviissä yhteistyössä, ja on kiinnostunut taiteen ja tieteen yhtymäkohdista. Hän toimii poikkitaiteellisesti ja häntä inspiroivat taiteen saavutettavuus sekä mahdollisuudet laajojen yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyssä.

Syrjänen valmistui valokuvan pääaineelta Lahden Muotoiluinstituutista (Medianomi AMK) vuonna 2022. Henkilökohtaisen työskentelyn lisäksi hän on perustajajäsenenä poikkitaiteellisessa TYYPPINEN -kollektiivissa.