Anu Perkkiö – Landscape (häilyvä ja epäselvä)

YLÄKERTA | 17.2.-5.3.2024

Anu Perkkiön Landscape (häilyvä ja epäselvä) näyttely tarkastelee maisemaa henkisenä ja fyysisenä tilana, muistojen ja mielikuvien kautta. Värikkäät maalaukset ja piirustukset tuovat esiin sekä yksityiskohtaisempia abstrahoituja hetkiä, sekä kerroksellisia tunnistamattomia alueita. Lyhyet tekstit rytmittävät ja luovat tulkinnan varaa kokonaisuudelle.

”Toivon, että kokonaisuus herättää mielenkiintoa mielikuvitukselliseen tarkkailuun. Lähtökohtana näyttelylle on ollut tarve kokea tai ylläpitää kokemusta ympäristöönsä kuulumisesta. Siitä on syntynyt erilaisia kuvauksia maisemasta. Taiteen tekeminen on yksi väylä tavoittaa kuulumisen tunnetta.”

Anu Perkkiö (s.1993) on Turussa asuva taiteilija, joka työskentelee kuvan parissa eri tekniikoita käyttäen. Hän on kiinnostunut luomaan tarinoita ja yhteyksiä menneen ja nykyhetken, sekä olemattoman ja olemassa olevan välille.

Eetu Ronkainen – Unheimlich

ALAKERTA | 17.2.-5.3.2024

Unheimlich tarkoittaa jotain oudolla tavalla kammottavaa. Jos puhumme esimerkiksi jostakin objektista, tunteen kokija tuntee sen oudolla tavalla tutuksi ja samaan aikaan kammottavaksi tavalla,
jonka syytä on vaikea osoittaa sormella. Peruslähtökohta tälle tunteelle on palaamisessa. Se on jotain tuttua, joka palaa tietoisuuteemme uudestaan kauhistuttavana kopiona itsestään. Objekti on sinänsä sama, mutta siihen liittyvä tunnelataus on muuttunut. Kyseinen tunne liittyy usein esimerkiksi traumoihin.

Pyrin havainnollistamaan tätä käyttämällä esittäviä valokuvia, jotka toteutan uudelleen maalauksen keinoin. Luon kopioita joihin tekniikka luo oma häiritsevän tasonsa. Jotkut asiat näyttäytyvät
tunnistettavina ja osa abstrakteina. Näin kykenen esittämään arkisen hetken, tapahtuman tai objektin sellaisena kuin se näyttäytyy alitajunnan sekä todellisuuden sekoittuessa. Havainnosta
tulee menetelmän kautta unheimlich kopio itsestään.

Käyttämäni kynäruiskutekniikka on teoksissa merkittävässä osassa. Se tukee sisältöä, sillä kynäruisku itsessään on hyvin unheimlich. Siveltimen jäljen puute tuo maalaukseen epäinhimillisen
vivahteen. Näin mysteerisyys jatkuu kuva-aiheiden lisäksi myös tekniikan saralla. Kysymys jonka pyrin maalauksilla esittämään on;
Miksi selkäpiissä on usein tunne jostain kauheasta vaikka mitään varsinaisesti kamalaa ei edes tapahdu?

Outo Laakso

YLÄKERTA | 6.1.-23.1.2024

Outo Laakso rakentuu Galleria Rajatilan yläkertaan 6.1.-23.1.2024. Ryhmänäyttely koostuu 16 Rajataiteen jäsentaiteilijan teoksista, joissa kuvataan millaista elämää Outo Laakso* pitää sisällään. Olennot ja oliot, eliöt ja ilmiöt tuntuvat sijaitsevan todellisuudessa, joka on kuin omamme, mutta oudon vieras kaikessa tuttuudessaan.

Mia Huu @miahuu
Timo Höyssä @timohoyssa.art
Nika Kiiskilä @huolihukka
Laura Laurila @laura.laurila.artist
Johanna Lonka @johannalonka
Anna Matveinen @mutalahen.anna
Emilia Mäkelä @emiliamakelaart
Paananen&Ulvila @paananenulvila
Sanni Saari @sannisaariart
Sanna Saarreharju @sannasaarreharju
Sanna Saastamoinen
Mia Saharla @mia_saharla
Katja Saksanen @katjasaksanenart
Kristiina Turtiainen @kristiina_turtiainen
Johanna Vilen @johannavilen_

*”Outo laakso (engl. uncanny valley) on ilmiö, jossa ei-ihmishahmon ihmismäisyyden kasvaessa siihen on jossain vaiheessa yhtäkkiä vaikeampi samaistua. Laakso-nimitys viittaa kuoppaan kaaviossa, joka kuvaa hahmon samaistuttavuutta.” -Wikipedia

Venla Kaasinen – EVERGREEN

ALAKERTA | 6.1.-23.1.2024

Galleria Rajatilan alakerrassa nähdään tammikuussa Venla Kaasisen vuonna 2020 dokumentaarisena valokuvaprojektina alkanut EVERGREEN, jossa hän tarkastelee huonekasveja suomalaisten keinona selviytyä talvesta. Valokuvien lisäksi näyttely koostuu tilaa täyttävästä kasvihuone-installaatiosta, sekä näyttelyä varten luodusta tummanpuhuvasta äänimaisemasta, jolla äänitaiteilija Elossa tuo tilaan ääniä ja tunnelmointia tropiikista, josta monet huonekasvimme ovat peräisin.

Talvella 2020 useilla kävelyillä havaitut pinkkeinä loistavat ikkunat alkoivat kiinnittää Kaasisen huomiota ja hän alkoi dokumentoida niitä. Etelä-Suomen usein lumettoman pimeässä talvessa niiden loiste tuntuu erityisen räikeältä. Itse kasveja ei korkeiden kerrostalojen tai verhottujen ikkunoiden piilosta useinkaan näe, mutta väri paljastaa niiden olinpaikan.
Asukkaat ovat luoneet oman vihreän keitaansa talven keskelle. Kodin vehreys voi olla yksi apukeino jaksaa läpi monta kuukautta jatkuvan pimeyden. Talven vähäinen valo ei kuitenkaan riitä trooppisemmilta seuduilta Suomeen tuoduille huonekasveille, ja ne tarvitsevat apua keinovaloista. Vaikka neonloisteen on tarkoitus ylläpitää vihreyttä, se muuttaa värin olemuksen täysin. Kasveihin imeytyvä valo muuttaa ne lähes mustiksi. Tilalla on kuin vieraan planeetan lajeja tumman kiiltävine pintoineen. Vihreä on teoksessa läsnä vain nimessä sekä kaipuun kohteena.
Näyttelystä nähtiin pienoisversio ikkunagalleria Jäniksessä Turussa tammikuussa 2023.
Nyt esillä oleva laajempi kokonaisuus tarjoaa talven pimeyden keskellä katsojalle oudon kutsuvan pinkin kasvikeitaan.

Venla Kaasinen on Keski-Suomesta kotoisin oleva turkulaistunut valokuvataiteilija, joka valmistui Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta keväällä 2023. Pääasiallisena työvälineenä hän käyttää valokuvaa, mutta usein se taipuu hyvin monenlaisiin muotoihin, aina syanotypiasta ja taidegrafiikasta installaatiomaisiin kokonaisuuksiin. Sattumalla on usein tärkeä rooli Kaasisen töiden syntyprosessissa. Hän rakastaa tekniikoita, joissa ei voi koskaan saada täydellistä hallintaa.