Susanna Selin – always remember silkiness and water bodies

ALAKERTA | 14.10.-31.10.2023

Mukavuuden peittoon kääriytymistä ja silmien sulkemista hetkeksi kaikelta. Opittua unohtamista.

ALWAYS REMEMBER SILKINESS AND WATER BODIES -kokonaisuudessa kehon muodot ja lihallisuus rinnastuvat luonnon samaistuttaviin muotoihin ja pintoihin rakentaen ajatuksellisia siltoja kuvien välille. Luontoa kosketetaan ja se koskettaa. Näyttelyssä eri tekniikoin, eri materiaaleille toteutettujen valokuvien riisuttu kuvakieli muistuttaa kompleksisen luontosuhteemme problematiikasta. Häpeän ja rakkauden tuntemukset sulautuvat yhteen suhteessa meitä ympäröivään todellisuuteen. Luonto koetaan feminiinisenä ja haavoittuvana tilana.

SUSANNA SELIN on Helsingissä työskentelevä valokuvaaja ja kuvataiteilija. Taiteellisessa tutkimuksessaan hän tarkastelee ihmisen ja luonnon välisiä yhtymäkohtia. Erityisinä kiinnostuksen kohteina hänellä on arjen absurdius ja asetelmat ekokriisin myötä vaikeutuneessa luontosuhteessa. Selinin teoksia on ollut aiemmin esillä ryhmänäyttelyissä, sekä yksityisnäyttelyissä Suomessa. Näyttelyä ja taiteilijan työtä ovat tukeneet Taiteen Edistämiskeskus ja Finnfoto.