Sonja Salomäki – Moido fossiiliutopia! —fake it til you make it

YLÄKERTA | 3.12.-20.12.2022

Moido fossiiliutopia!– tekstiiliteossarjassa asiat, oliot ja ihmisen sidonnaisuus ekokriisin ilmenemismuotoihin ja asemaan ekosysteemin osana sekoittuvat estottomasti toisiinsa.

Yltäkylläisyydestä ja rajattomien resurssien illuusiosta on siirrytty rajallisen, kuumenevan ja elinkelpoisuudeltaan uhanalaisen maapallon todellisuuteen. Silti Suomessa ja muissa länsimaissa arki edelleen sujuu omituisen ristiriitaisesti niinkuin ennenkin nopeassa tehokkaassa ja yltiökuluttavassa todellisuudessa.
Raanuissa heijastuu tämän hetkinen epäjohdonmukainen mielenmaisema, jossa monenlaiset suojausmekanismit auttavat kestämään rankkoja uutisia katoavista lajeista ja eri puolilla jylläävistä ekokatastrofeista. Länsimaisen ihmisen syyllisyyttä maapallon valtaamisesta ja tuhoamisesta on vaikeaa sietää. Samalla maapallon säilyttäminen elinkelpoisena on riippuvainen homo sapiensin kyvystä myöntää olevansa pieni ja verrattain hyödytön osa monimutkaista luonnonjärjestelmää.
Lohdullista tilanteessa on se, että yhä useampi on huolissaan ja yrittää tehdä edes jotain. Ehkä kaikkea ei vielä ole menetetty.

Raanujen kuvakieli pyrkii kurkottamaan tämän hetken normaalin ohi parempaan tulevaisuuteen.
Teokset on toteutettu kirjonta- ja huovutustekniikalla vanhoihin raanuihin, jotka todennäköisesti on tehty 70-80-luvulla. Raanuissa näkyy Salomäen oman elinajan ihmiskeskeinen maailma, johon arkitodellisuudesta poiketen muut eläimet ovat ilmaantuneet mukaan.
Raanujen päivitys taideteoksiksi tuulettaa mielikuvaa raanuista tunkkaisina ja mummoisina tekstiileinä. Mielikuvia ja todellisuutta on mahdollista muuttaa.

Lähivuodet näyttävät millaisia ketjureaktioita, tuhoisia taantumia tai kurotuksia kohti kestävämpää tulevaisuutta lokoisaan fossiiliutopiaan tottunut ihmislaji tuottaa meneillään olevan energiakriisin myötä. Päästäänkö fossiiliutopialle sanomaan hyvästit?

Taiteen keinoin asioiden välille voi luoda uusia yllättäviä järjestyksiä. Sekavuuden poistaminen yhdessä toimintapiirissä kuten taideteoksessa, voi vaikuttaa osaltaan sen poistamiseen toisaalla (Vuorinen, 1997)

Salomäen työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus