Sini Talonen – Sitaatteja

ALAKERTA | 5.11.-22.11.2022

Sitaatteja on Galleria Rajatilan alakertaan rakennettu ympäristökriittinen installaatio. Näyttely Galleria Rajatilan mustassa tilassa on unenomainen paikka, jossa todellisuus hämärtyy utopiaksi jostain saavuttamattomasta. Näyttely on saanut alkunsa rakennustyömaiden reunoilla olevien mainoslauseiden ärsyynnyttämänä. Teos kritisoi rakentamisen sieluttomuutta ja pohtii kuluttajille suunnattujen mainoslauseiden lupauksia suhteessa todellisuuteen. Toiveet elinympäristön ajallisista kerrostumista,intiimeistä katutiloista ja vehreistä puistoista eivät useinkaan toteudu.

Talonen rakentaa pääasiassa veistoksellisia ja tilallisia teoksia. Teosten taustalla on taiteilijan kiinnostus tiloihin, arkkitehtuuriin ja ympäristötutkimukseen. Talosen tekemät kenttätutkimukset ja erilaisissa ympäristöissä liikkuminen kumpuaa kaipuusta saavuttaa tuttuus ja osallisuus maailmassa. Rakentamisen seuraaminen kiehtovuudessaan on myös pelkoa sielukkuuden ja monimuotoisuuden katoamisesta.

Usein teokset kutsuvat kokijaa aktiivisuuteen ja osalliseksi teoksen johdattamaan tapahtumaan, sillä Talonen ajattelee ruumiillisen kokemisen olevan ensisijaisena maailman ymmärtämisen ja kokemisen prosesseissa. Hän pohtii teoksissa tilallisuuden kokemusta ja sitä, miten tilojen ja paikkojen merkitykset muodostuvat. Kiinnostuksen kohteena on ihmisen keho tilassa ja alttiina tilan tiedostamattomille vaikutuksille.

Talonen työskentelen mielellään paikkalähtöisesti ja pyrkii huomioimaan näyttelytilan luonteen näyttelyä suunnitellessaan. Paikkasidonnaisuus näkyy teosten aiheissa, materiaaleissa ja niiden suhteina näyttelytilan rakenteiden välillä.  Hän kutsuu teosten valmistamista rakentamiseksi. Isompien teosten rungot on valmistettu pääasiassa puusta. Hän käyttää teoksissa keräilemiään löytömateriaaleja, esineitä ja valitsee niihin kierrätysmateriaaleja, tai muokkaa vanhojen teosten osia uusiksi kokonaisuuksiksi. 

Sitaatteja-teoksessa tarjotaan teetä. Teehetki voi toimia välineenä pysähtymiseen, kutsuna keskusteluun, kotoisuuteen ja unelmointiin. 

Teokseen tuotu runolause on moniulotteisuudessaan vastine mainoslauseiden lupauksille, ympäristön kiivaalle muutokselle, kaupallisille ympäristöarvoille ja luontokadolle. Filosofi Gaston Bachelardin kirja Tilan poetiikka on teos, joka antaa taiteilijan työskentelylle pohjaa runotulkinnoilla ja vapauttaa kohtaamaan todellisuuden utopioista ja unelmoinnista käsin. Kankaalle siteerattu lause on yksi Bachelardin tulkitsema runokuva.

Sini Talonen on turkulainen kuvataitelija. Hän on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta ja Turun Taideakatemiasta. Hän on osallistunut ryhmänäyttelyihin ja pitänyt yksityisnäyttelyitä.