Riina Palmqvist – Morbid Squirrel

30/1/2016-16/2/2016

– That squirrel is so fuckin morbid.
– Cool maaan!

Näyttelyn lähtökohtana toimii ihmisen itsekkyys ja itsekeskeisyys, välinpitämättömyys omaa elinympäristöään kohtaan sekä kyvyttömyys muutokseen. Hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien keskellä ihminen kokee ahdistusta, turhautumista ja sisäistä tyhjyyttä. Negatiivisista tuntemuksista pyritään pääsemään eroon hetkellistä mielihyvää tuovan materialismin avulla. Oman edun tavoitteleminen ja elintason kohottaminen motivoi ihmistä eniten, huolimatta siitä, ovatko hänen keinonsa eettisiä ja/tai moraalisia. Ihminen toistaa samaa pakkomielteistä ja epätoivoista toimintaa, joka johtaa vieraantumiseen todellisuudesta sekä ympärillämme olevan maailman tuhoutumiseen.

Morbid Squirrel koostuu tilaan rakennetuista video- , ääni- ja esineinstallaatioista.

Riina Palmqvist (s. 1985) asuu ja työskentelee Turussa. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna 2013. Palmqvist työskentelee pääasiassa video- ja installaatiotaiteen keinoin. Teoksissaan Palmqvist käsittelee ihmisen psyykettä, käyttäytymistä ja vuorovaikutusta muihin ihmisiin sekä ympäröivään maailmaan.

www.riinapalmqvist.com