Rajataidekoulun näyttely

JOULUIKKUNA | 23.12.-30.12.2019

Rajataidekoulu on Galleria Rajatilaa ylläpitävän Rajataide ry:n vuosittainen taidepedagoginen kokonaisuus vaihtuvin sisällöin. Vuoden 2019 Rajataidekoulu keskittyy yhdysvaltalaisen outsider-taiteilijan James Castlen (1899-1977) teoksiin ja sen on suunnitellut ja ohjannut tamperelainen kuvataiteilija ja kuvataidekasvattaja Liisa Ahlfors (TaM). Rajataidekoulun avustavana ohjaajana on toiminut tamperelainen kuvataiteilija Mia Saharla (KuM).

James Castle syntyi Garden Valleyssa, Idahossa kuurona. Hän ei tiettävästi koskaan oppinut puhumaan, viittomaan saati lukemaan tai kirjoittamaan. Hän eli kotitilallaan lähes koko elämänsä eikä koskaan matkustanut Idahon ulkopuolelle. Nykyisin hänen teoksiaan on mm. Whitney- ja MoMa-museoiden kokoelmissa New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Euroopassa hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Venetsian Biennaalissa vuonna 2013.

Castle aloitti taiteentekemisen 6-vuotiaana ja työskenteli koko elämänsä kehittäen omia tekniikoitaan, kuten “noki ja sylki”-piirustustekniikan. Hän käytti miltei yksinomaan löydettyjä ei-taidemateriaaleja sekä kehitti omat pigmenttinsä ja työvälineensä. Hänen laaja tuotantonsa koostuu piirustuksista, maalauksista, rakennelmista ja taiteilijakirjoista.

Galleria Rajatilasta löytyneistä materiaaleista, esimerkiksi viime vuosisadan kirjanpidosta, pinosta vanhoja Kulttuurivihkoja ja menneiden näyttelyiden julisteista, toteutimme Castlen hengessä Rajataidekoululaisten kanssa veistoksia, taiteilijakirjoja ja tekstiteoksia.

Rajataidekouluun osallistuivat alakouluikäiset oppilaat Pispan koulusta, Tampereen Kansainvälisestä koulusta ja Wiwi Lönnin koulusta.

Rajataidekoulun näyttely on esillä Galleria Rajatilassa ikkunanäyttelynä 23.12.- 30.12.2019 vuorokauden ympäri.

Rajataidekoulua on tukenut Taiteen edistämiskeskus.


Rajataidekoulu is an annual art pedagogical activity of Rajataide ry, an artists-run association maintaining Gallery Rajatila. This year, Rajataidekoulu focuses on the works of American outsider artist James Castle (1899-1977). Liisa Ahlfors (MA), a Tampere-based visual artist and art educator, was the teacher of Rajataidekoulu. Mia Saharla (MFA), a visual artist from Tampere, was the assistant teacher of Rajataidekoulu.

James Castle was born deaf in Garden Valley, Idaho. Presumably he never learned to speak or sign, nor to read or write. He lived almost all his life on his family farm and never traveled outside Idaho. Today his works include In the collections of the Whitney Museum fo American Art and Museum of Modern Art in New York, USA. In Europe, his works have been featured at the Venice Biennale in 2013.

Castle started making art at the age of six and worked his entire life developing his own techniques, such as “soot and saliva” drawing techniques. He used almost exclusively found non-art materials and developed his own pigments and tools. His extensive production consists of drawings, paintings, constructions and artist’s books.

From the materials found in Gallery Rajatila, such as the association’s book keeping from the last century, a stack of old Kulttuurilehti-magazines and posters of past exhibitions, we made constructions, artist’s books and text works.

Participants of Rajataidekoulu were from three Tampere based primary schools; Pispa School, Tampere International School and Wiwi Lönn School.

The exhibition of Rajataidekoulu is on display at Galleria Rajatila as a window exhibition from 23rd to 30th of December, 2019. Galleria Rajatila is located at Hämeenpuisto 10, 33210 Tampere.

Rajataidekoulu has been supported by the Arts Promotion Center Finland.