Pasi Vainionpää – Toinen mieli

YLÄKERTA | 30.10.-16.11.2021

Taiteessani pyrin itseironian ja mustan huumorin keinoin kuvaamaan yksilön henkistä tilaa nyky-yhteiskunnassa. Minua kiinnostavat alitajunta ja psyykkiset ilmiöt, meidän erilaiset tapamme reagoida elämän myötä- ja vastoinkäymisiin, kun yritämme selviytyä ihmisenä olemisen haasteista tässä perin pirstaloituneessa ajassamme.

Teokseni asettuvat usein psykologisen ja yhteiskunnallisen rajapinnalle. Esitystapa on tarinallinen ja vertauskuvallinen. Pyrin sisällön ja teknisen toteutuksen väliseen tasapainoon ja tulkinnalliseen monikerroksisuuteen. Keskiössä on ihminen psykologisena olentona, mutta koska kukaan ei elä tyhjiössä, saa taiteeni paikoin kantaaottavia sävyjä.

Teosteni aiheet kumpuavat usein (tai ainakin joskus) selittämättömästä melankoliasta, eksistentiaalisesta ahdistuksesta, riittämättömyyden ja arvottomuuden tunteesta tässä suorituskeskeisessä ja kilpailuhenkisessä ajassamme. Vaikka pohjavire onkin vakava, toivon että teoksistani löytyy myös huumoria.

En kuitenkaan aina noudata orjallisesti valitsemaani teemaa, vaan sallin itseni harhautua muille poluille mm. esteettisten valintojen johdattelemana. Jonkinlainen tarinallisuus on teoksissani kuitenkin aina läsnä.

Teokset ovat keraamisia veistoksia ja installaatioita.


Kiitokset Taikelle / Satakunnan taidetoimikunnalle näyttelyn tukemisesta.