Outi Koivisto – Maisema kuulee

YLÄKERTA | 2.11.-19.11.2019

maisema landskap (ett) landscape maastik ландшафт

maa land (ett) land, country maa страна

kieli språk (ett) language keel язык

äidinkieli modersmål (ett) mother tongue emakeel родной язык

koti hem (ett) home kodu дом

kaupunki stad (en) city, town linn город

Näyttely keskittyy ympäristön ja kielen havainnointiin. Olen työskennellyt pitkään eri piirtämisen, taidegrafiikan ja kaupunkitilaan kirjoittamisen keinoin. Työskentelyssäni on koko ajan läsnä kysymys kielestä sekä asioiden sanallistamisesta, vaikka tämä ei esimerkiksi piirretyissä teoksissa näkyisikään suoraan kirjoitettuina sanoina. Tutkin kirjaimia osana muita merkkejä ja kuvia, kaupunkitilaan tehdyt teokset käsittelevät myös kielen (merkkien) suhdetta ympäristöön.

Näyttelyssä on esillä piirrettyjä, painettuja, hierrettyjä ja kirjoitettuja teoksia, jotka ovat syntyneet vuosien 2016-2019 aikana. Teoksien kielet ja maisemat ovat valikoituneet paikkojen ja kielien mukaan, jotka jollain tavalla ovat vaikuttaneet tuona aikana elinpiirissäni. Työskentelyn keskiöön on noussut kysymyksiä kielialueista, kulttuurien ja ihmisten liikkeistä sekä toisiinsa vaikuttamisesta; kulttuurisista rajoista, jotka eivät noudata tiukasti valtioiden rajoja. Tähän kytkeytyy kokemus kuuluvuuden tunteesta suhteessa paikkoihin, kielialueisiin ja kulttuuripiireihin.

Luon taiteellisessa työskentelyssäni erilaisia assosiaatioita, asiat perustuvat vuorovaikutukselle ja monikielisyydelle. Piirtämistä ja kirjoitusta yhdistää muun muassa se, että kieltä esittävät kirjaimet ovat yksi tapa järjestää maailmaa kuten viiva piirustuksessa. Useissa teoksissani olen lähestynyt kieltä äidinkieleni, suomen, etymologian kautta. Yksittäisen sanan määritelmä on aina rajallinen ilmaisu jollekin maailmassa olevalle asialle, joka ei voi koskaan saavuttaa täydellistä tarkkuutta vaikka se tarkkuuteen pyrkiikin. Se on yritys tehdä lyhyt, täsmällinen kuvaus monimuotoisesta asiasta. Sanan merkitys taas kuvaa sitä mitä sana on tavalla, jota ei ole tullut ajatelleeksi. Sanat omaksutaan eläessä, niitä käyttää opitulla tavalla eikä niiden merkitystä tule usein pohtineeksi.

Työskentely on jatkoa aiemmille yksityisnäyttelyille Maisema näkee Galleria Ratamossa (2017) ja Maisema kirjoittaa Pesula Galleriassa (2019).

Taiteen edistämiskeskus on tukenut työskentelyä.