Nyrhinen & Anderzén – Butongi & Gü

ALAKERTA | 27.11.-14.12.2021

Kolmen viikon aikana syksyllä 1915 kemisti ja soitinrakentaja Jaroslav Tinni näkee sarjan voimakkaita unia. Tinni kirjaa unet talteen sekaviksi muistiinpanoiksi kielillä, joita ei itse tunne.

Keväällä 1989 pitkäveteisen tapahtumasarjan päätteeksi Tinnin laput päätyvät kuolleiden kielten tutkijan Inga Heinarin työpöydälle. Heinar tunnistaa löydön poikkeukselliseksi. Lappujen arvoitusta selvittämään hän kokoaa ryhmän, johon kuuluu hyvin vanhoja ja hyvin nuoria tieteentekijöitä sekä kaksi taiteilijaa.

Pian käy selväksi, että vain osa lapuista on tallella, ja ettei tehtävä olisi helppo. Tutkimustyö etenee hitaina nytkähdyksinä ja hankkeelle on hankala löytää rahoitusta. Umpikujasta toiseen tarpovan ryhmän metodit kehittyvät lopulta hyvinkin kokeellisiksi.

Vuosien kuluessa muistiinpanoista hahmottuu kuvauksia soittimista, joidenka ryhmä yksimielisesti päättelee kuuluvan orkesterille maan ulkopuolisesta kulttuurista. Osa tekstistä saattaa olla sävellyksiä, joskin tässä kohtaa ryhmän mielipiteet eriävät. Lapuissa kerrotaan soittimia olevan 99, joista alle puolesta löytyy edes jossain määrin ymmärrettävä kuvaus.

Vuoden 2021 loppuun mennessä ryhmän taiteilijajäsenet ovat valmistaneet mallin kahdesta Jaroslav Tinnin muistiin kirjaamasta soittimesta.

*****

Jan Anderzén työskentelee kollaasin perinteitä avartaen useilla taiteen aloilla ja monia tekniikoita hyödyntäen. Hän pitää taiteensa raikkaana omaksumalla ja kehittämällä uusia työtapoja, reagoimalla muuttuviin teknologioihin ja pysymällä avoimena monenlaisille yhteistyön muodoille.

Juhana Nyrhinen on rakentanut perinnesoittimia Metsän ääni -nimellä kahdenkymmennen vuoden ajan ja luonut kokeellisten soitinten sarjan MÄSÄ UNIVERSE. Soittimia rakentamalla ja rakentamista opettamalla, Nyrhinen on tutkinut kysymystä miksi ihminen soittaa ja laulaa, ja mikä kaikki äänes voidaan mieltää musiikiksi.