Milla Kuisma – Muistiin maalatut kerrokset

YLÄKERTA |31.8.–17.9.2019

Näyttely tarkastelee kokemusten, muistojen ja elämän kerroksellisuutta. Teosten taustalla on tutkimusretkiä metsäpoluille ja joutomaille, hylättyihin rakennuksiin ja niiden villiintyneisiin puutarhoihin. Maalaukset ja kollaasit muodostavat visuaalisen retkipäiväkirjan, jonka keskeinen sisältö on muutos.

Teosten päällekkäin lomittuvat maalikerrokset peittävät ja paljastavat tekoprosessin vaiheita. Siveltimen vetoihin kulunut aika on tallentunut osaksi teoksia. Monenlaisista pinnoista rakentuu riekaleisten unikuvien kaltaisia näkymiä retkillä koettuihin paikkoihin. Paikkakokemusten muodostuminen aistihavainnoista sekä näiden havaintojen herättämistä muistoista ja mielikuvista vertautuu kollaasiin, jossa kokonaisuus syntyy erilaisten materiaalien liittämisestä yhteen.

Yhdistämisen ohella kuvien elementit voi nähdä jälkinä hajottamisesta tai luonnollisesta hajoamisesta. Asiat haurastuvat, murtuvat, sortuvat ja pehmenevät. Autiotaloissa revenneet tapettikerrokset paljastavat suikaleita eletystä elämästä. Rakennusten raunioitumisprosessin myötä rajat sisä- ja ulkotilan sekä luonnon ja kulttuurin välillä muuttuvat epäselviksi.
Ympäröivästä maastosta rakennusten huoneisiin levittäytyvät kasvit ja sienet näyttäytyvät metaforana sille rihmastomaisuudelle, joka kytkee kaikki inhimilliset ja ei-inhimilliset kanssatoimijat toisiinsa.

Milla Kuisma on 1980 syntynyt kuvataitelija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Keväällä 2019 valmistuneessa taiteen maisterin opinnäytteessään Kuisma tarkasteli paikkakokemusten ja taiteellisen toiminnan välisiä suhteita. Kuisma on Taidemaalariliiton, Helsingin taiteilijaseuran ja Lahden taiteilijaseuran jäsen. Hänen maalauksiaan on ollut esillä yksityisnäyttelyissä ja ryhmänäyttelyissä eri puolilla Suomea. Kuisman maalauksia on mm. Suomen valtion taidekokoelmissa ja Ruotsin valtion taideneuvoston kokoelmissa.