Mika Kiviniemi – Vapautuminen

ALAKERTA | 11.3.-28.3.2023

Näyttely pitää sisällään video- ja esineinstallaatioita, sekä kineettisiä ääniveistoksia. Teokset ovat leikillisiä pyrkimyksiä ikään kuin vapauttaa haltuuni päätyneet, käytöstä poistetut ja turhaksi koetut esineet ahtaista ja rajallisista käyttötarkoituksistaan. Tämän vapautumisen tuloksena esineistä on muotoutunut eräänlaisia materiaalisuuttaan ja ympäristöään pohdiskelevia apparaatteja.

Monien jokapäiväisten esineiden ja laitteiden käyttötarkoitus on todella tarkasti rajattu, ja ne soveltuvat lähes yksinomaan vain yhden asian suorittamiseen. Lähestyn näitä esineitä objekteina, jotka rajatulla käyttötarkoituksellaan ohjaavat myös meitä, niitä käyttäviä ihmisiä toteuttamaan hyvin rajattuja toimenpiteitä. Minuun on vaikuttanut Martin Heideggerin ajatus silleen jättämisestä, sekä laskevan ja mietiskelevän ajattelun eroista. Heidegger varoitteli teknologian alkavan hallita meitä ja ehdotti että teknologiaan tulisikin suhtautua ikään kuin jättämällä se silleen. Monet teknologiset välineet, laitteet ja tavarat ovat Heideggerin mainitseman laskevan ajattelutavan tuotoksia. Ne pyrkivät vastaamaan johonkin konkreettiseen ja välittömään, mitattavissa olevaan tarpeeseen tai ongelmaan. Päämääräni onkin ollut muuttaa laitteiden ja tavaroiden olemusta, tekemällä niistä eräänlaisia mietiskelevän ajattelun objekteja; asioita, jotka avautuvat ympäristöönsä ilman ennalta suunniteltua tarkoitusta.

Bio:
Mika Kiviniemi on Oulussa asuva esitys- ja mediataiteilija. Hänen taustansa on esittävän taiteen alalla, mutta viime vuosina Kiviniemi on toteuttanut monitaiteellisia installaatio- ja esitystaideteoksia sekä yksin että osana työryhmää. Kiviniemi tarkastelee taiteellisessa työskentelyssään uusia tapoja ja näkökulmia ilmiöiden takaa ja sisältä: hän purkaa, kokoaa, erottelee ja yhdistelee asioita yllättäviä yhteyksiä etsien. Teosten luonne löytyy usein eri medioiden, tekniikoiden ja lähtökohtien yhdistelmistä sekä uusien asioiden äärellä tapahtuvista oivalluksista. Kiviniemi on valmistunut vuonna 2022 Aalto Yliopiston Visual Cultures Curating and Contemporary Art -maisteriohjelmasta. Hänen ensimmäiset yksityisnäyttelynsä nähtiin vuonna 2022.