Mia Saharla

ALAKERTA |28.6.–3.7.2019

Mia Saharla (s.1983) tutkii töissään maalauksen laajentunutta olemusta. Hänen työskentelynsä on vahvasti prosessilähtöistä. Saharla on laskostanut ja taitellut kangasta osana työskentelyprosessia ja teoksiin muodostuu erilaisia tiloja: sisään- ja ulospäin sekä pinnassa maalauseleiden väliin.