Metsä Vastaa – Teemanäyttely Avoin haku/Open call

Rajataide ry kutsuu taiteilijoita osallistumaan Galleria Muuntotilassa kesällä 11.6.-3.7.2022 järjestettävän teemanäyttelyn Metsä vastaa avoimeen hakuun. 

______ 

Jos metsä vastaa kuin sinne huutaa, mitä me metsälle sanomme, mitä kuulemme vastaukseksi?

Metsä on moniulotteinen. Ihmisen muovaama mutta luonnollinen, kaikille kuuluva mutta jonkun omistama. Arkisen ja villin rajamailla.

Näyttelyn tavoitteena on kokonaisuus joka tarkastelee metsää niin läheltä kuin kaukaa, antaen läpileikkausta miten metsä nykyajassa voi meille taiteen keinoin näyttäytyä. Teeman tulkintaa voi lähestyä vapaasti, niin henkilökohtaisesta lähtökohdasta kuin myös metsään liittyvistä kulttuurisista teemoista. 

______

Näyttelyyn voi ehdottaa valmista teosta tai teossuunnitelmaa. Voit ehdottaa myös useampaa teosta. Teosten tekovuodella ei ole väliä.  Vähintään puolet valittavista taiteilijoista valitaan Rajataide ry:n jäsenistä. Näyttelyn kuraattorina toimii kuvataiteilija Sanni Weckman. 

Lähetä oheiset materiaalit 20.4. klo 23.59 mennessä osoitteeseen teemanayttely.metsavastaa@gmail.com:

– vapaamuotoinen teosehdotus tai työsuunnitelma (max. noin A4)
– mahdollinen teoskuva / luonnoksia
– taiteilijan cv, mukana yhteystiedot
– portfolio: linkki nettisivuille
 tai teosnäytteet liitteenä (max. 5 teosta PDF:nä)
– video-/äänitiedostot linkin kautta

Myös oheistapahtumia näyttelyn yhteyteen on mahdollista ehdottaa.

Hakijoille ilmoitetaan valinnoista viimeistään 26.4. Taiteilija vastaa itse teoskuljetuksista.

Lisätietoa näyttelytilasta:

https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/hiedanrannan-kulttuuri/galleria-muuntotila.html

Mahdolliset kysymykset: teemanayttely.metsavastaa@gmail.com

____________

In english

OPEN CALL 
Metsä vastaa -group exhibition

Rajataide association invites artists to apply for the exhibition Metsä vastaa (eng. The forest will answer), which will be held from 11th of June to 3rd of July 2022 at Galleria Muuntotila, Tampere, Finland. 

______

Finnish proverb says “the forest will answer as one shouts into it”. If that is the case, what do we say into the forest, what will we hear as a response? 

Forest is multidimensional. Molded by humans but still natural, space open for everyone while owned by somebody. It lingers in the liminal space between the everyday and the wild.

The exhibition aims to explore the forest both near and far, giving a cross-section of how forests can be seen by means of art in the present day. The interpretation of the theme can be approached freely, both from a personal point of view as well as from cultural themes related to the forest.

______

You can propose either an existing artwork or a work plan for the exhibition. The year of production is not limited and you can submit multiple works. At least half of the selected artists are selected from the members of Rajataide ry. The curator of the exhibition is visual artist Sanni Weckman.

Send the attached materials by the deadline 20th of April 11:59 p.m to teemanayttely.metsavastaa@gmail.com

– free-form work proposal or work plan (max. approx. A4)
– possible images / sketches
– artist’s CV, including contact information
– either a link to portfolio/web page
  or samples of works (max. 5 works in one pdf)
– video / audio files via link

It is also possible to suggest side events in connection with the exhibition.

Applicants will be notified of the selections on 26th of April. The artist is responsible for transporting the art works.

Pictures and floor plan of the exhibition space:
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/hiedanrannan-kulttuuri/galleria-muuntotila.html

Texts about the space unfortunately only in finnish, please email possible questions regarding that or other issues to: teemanayttely.metsavastaa@gmail.com