Laura Nevanperä – Flesh Forest

ALAKERTA | 3.12.-20.12.2022

Flesh Forest on kuvataiteilija Laura Nevanperän kolmas galleriasoolonäyttely, joka pohtii kuvanveiston, maalauksen ja piirroksen keinoin sukupuolta ja ihmisen roolia luonnossa. Nevanperä on luonut Galleria Rajatilan alakertaan luolamaisen tilan, jossa erilaiset ruumiit saavat kukoistaa ja toteuttaa itseään. Varjoissa elävät ruumiit, joihin ei ulotu yhteiskunnan normit ja kontrolli.

Klassisessa ajattelussa miehen on ajateltu edustavan järkeä ja kulttuuria, kun taas naisen aistia ja luontoa. Tätä dikotomiaa on käytetty naisten, feminiinisten, ja muiden ideaaliin sopimattomien kehojen – myös eläinten – toiseuttamiseen. Samalla kun luonto ja “luonnollisuus” mystifioidaan, erilaisuus ja variaatiot kitketään kategorisoimalla, rajaamalla ja kontrollilla. Vain tietynlainen luonto ja luonnollisuus hyväksytään.

Luonto heteroutetaan puhumalla esimerkiksi kasvien yhteydessä naaraista ja koiraista, vaikka kasvien sukupuolielämä on monimutkaisempaa ja vaikeasti sovitettavissa binääriseen ajatteluun. Feministinen ajattelu kautta historian on kommentoinut ja pyrkinyt purkamaan sukupuolten dikotomiaa, ja josta queer-ekologia ottaa seuraavan askeleen kyseenalaistamalla koko luonnon ja sen olentojen binäärisyyden.

Näyttely kommentoi queer-ekologisella tavalla kehollisuutta ja sitä, miten toiseutettujen
kehoihin tai ruumiillisuuteen suhtaudutaan, ja nostaa esiin ihmisen kieron luontosuhteen. Ihminen ei ole luonnosta irrallinen osa, vaan eläin ja ruumiillinen olento itsekin. Tätä yhteyttä ei hyväksytä päivänvalossa vaan ihminen ylirationalisoidaan ja idealisoidaan.
Ruumiillisuus paljastuu vasta auringon laskettua.

Laura Nevanperä (s. 1993 Oulussa) on Turussa työskentelevä kuvataiteilija. Hän työskentelee monimediallisesti maalauksen, piirroksen, kuvanveiston sekä musiikin välimaastossa. Nevanperän taiteessa toistuvat kehollisuuden, seksuaalisuuden ja populäärikulttuurin teemat. Kuvataiteen lisäksi hän tekee elektronista kokeellista rap-musiikkia artistinimellä LAUA RIP. Nevanperä on opiskellut Turun Yliopistossa sukupuolentutkimusta, josta hän ammentaa taiteensa ajatuksellisen pohjan.

Sisältöilmoitus: Näyttelyn teokset sisältävät alastomuutta ja seksuaalisia teemoja.