Jussi Matilainen – Fragments of Mechanism

ALAKERTA | 1.12.–18.12.2018

Voiko geometriasta keskustella kauriiden kanssa? Voiko eläimen erottaa sitä imitoivasta koneesta?

Fragments of Mechanism -näyttely kasautuu teosfragmenteista, se ei ole yhtenäinen kokonaisuus tai prosessin päätepiste, vaan jatkuvasti tulemaisillaan oleva kokoelma sirpaleita ja säröjä. Montaasi on työskentelyssäni tyypillinen tapa synnyttää merkityksiä. Erilaisten elementtien tuominen rinnakkain avaa niiden väliin tilan, jossa uusi ajatus voi kasvaa.

Mechanism voi viitata sekä mekanistiseen luonnonfilosofiaan että yleisesti mekanismiin osista rakentuvana kokonaisuutena. Kiinnostukseni kohteena on modernin, rationaalisen ajattelun ja maailmankuvan rakentuminen. Uuden ajan kynnyksellä luonnontieteiden ottaessa harppauksiaan, uskottiin todellisuuden olevan selitettävissä liikkuvien kappaleiden välisillä mekaanisilla suhteilla. Mitattavuus ja matematiikka näyttivät tiedolle oikean mallin.

Camera obscura ja perspektiivioppi asettivat tarkkailevan subjektin tarkkailtavan todellisuuden ulkopuolelle. Modernin subjektin syntyessä, maailmasta tuli hänelle objekti.

Ihminen oli asemoitava luonnosta erilliseksi, koska sekava ruumiillisuus häiritsi ymmärrystä. Ajattelu instrumentalisoi lihan.

Työskentelyni painottuu liikkuvaan kuvaan eri muodoissaan, mutta on myös monialaista. Alun perin päädyin mediataiteen pariin esitys- ja performanssitaiteen kautta. Koulutukseltani olen taidemaalari.