Henri Airo – Yritys laskea välinpitämättömyyttä

ALAKERTA | 7.1.-24.1.2023

Henri Airo – Yritys laskea välinpitämättömyyttä

Valokuvataiteilija Henri Airon installaatioteos Yritys laskea välinpitämättömyyttä käsittelee erilaisia tapoja muodostaa siteitä menneeseen ja antaa merkityksiä tapahtumille. Teoskokonaisuuden keskiössä on taiteilijan läheisen kuolema rattijuopumusyliajossa vuonna 2012.

“En ole koskaan ollut kiinnostunut yliajon fyysistä yksityiskohdista. Siteeni tapahtumaan on aina ollut syvästi henkilökohtainen ja liittynyt vaikeasti jaettaviin kokemuksiin, kuten suruun ja menetykseen.

Vuonna 2018 luin ensimmäisen kerran läpi poliisin tapahtumasta laatiman esitutkintapöytäkirjan. Lukiessani hämmennyin siitä, kuinka kuinka poliisi pyrki kokemaan ja merkityksellistämään tapahtumaa matematiikan avulla. Tietokoneohjelmaan syötetyillä mittauksilla tutkijat olivat luoneet kolmiuloitteisen rekonstruktion törmäyksestä. Törmysnopeuksista, lentoradoista ja vaikutusmallinnuksista tuotettiin objektiivinen videomalli, jonka jokainen esitys toimii juurruttaakseen oman kuvansa kiistattomammin osaksi todellisuutta.”

Yksitoista vuotta sitten tapahtuneella törmäyksellä ei ole silminnäkijöitä ja kuljettaja itse oli liian humalassa muistaakseen mitään. Näin on siis täysin mahdotonta koskaan todella tietää, miten törmäys on tapahtunut. Merkitysjärjestelmänä matematiikka kuvaa objektien välisiä yhteyksiä, ei näitä objekteja itsessään tai niiden ominaisuuksia. Photogrammetriaa, valokuvia ja tekstiä yhdistävä installaatioteos esittää kysymyksiä henkilökohtaisen ja julkisen, matemaattisen ja kokemuksellisen tiedon luonteista. Millaista tietoa ja merkityksiä matemaattiset mallinnukset voivat lopulta meille tarjota?