Sami Ala & Mikko Auerniitty – Tiloja

KOKO TILA | 19.2.-8.3.2022

Tiloja on valokuvajaa Mikko Auerniityn ja videotaiteilija Sami Alan yhteisprojekti. Kokonaisuus sisältää Samin videoteoksen ja Mikon valokuvia. Mikko on myös yksi videon kuvaajista.

Näyttelyn teema versoo arkkitehtiopiskelijoiden tuottamasta tutkimuksesta, joka käsitteli ihmisen tilakokemusta ja hänen oman mielentilansa osuutta siinä. Tutkimuskohteena oli talo, jonka asukkaat olivat jo vuosia kertoneet siellä tapahtuvista selittämättömistä ilmiöistä ja ajoittaisista voimakkaista tunnelmista. Videoteoksen monologit on editoitu tutkimushaastatteluista. Siinä missä monologit kuvailevat asukkaiden talossa aistimia tunnelmia, kertovat valokuvat jäljistä joita asuminen on jättänyt materiaan.

Mikko Auerniitty (TaM 1998 TAIK) on Jyväskylässä asuva valokuvataiteilija. Häntä kiinnostavat tila, valo ja tarina. Auerniittyn on tutkinut teoksissaan jalkapallon eri ilmiöiden vaikutusta ympäristöön, Villa Lante al Giannicolo talon historiaa ja nykyisyyttä, sekä ympäristöteemoja kuten kaivostoimintaa, metsien biodiversiteettiä ja Vuoksen vesistöä. Hänen teoksia on ollut esillä ryhmä- ja yksityisnäyttelyissä Suomessa ja Euroopassa. Auerniittyltä on ilmestynyt valokuvakirjoja ja kuvasalkkuja.

Sami Ala ( Vapaa Taidekoulu 2002 ) on Keuruulla asuva videotaiteilija. Hänen teostensa lähtökohta on usein teksti, oma tai jonkun toisen kirjoittama. Alan videoita on ollut esillä ryhmä ja yksityisnäyttelyissä ja videotaide ja elokuva festivaaleilla Suomessa ja ulkomailla.

Näyttelyä ovat tukeneet Taike, Avek ja SKR.

Mirva Niskanen – IRTI

YLÄKERTA | 29.1.-15.2.2022

Olen Vihdistä Tampereelle Kankaanpään kautta muuttanut kuvataiteilija, ja ilmennän ympäröivää maailmaa abstraktein maalauksin.
Teoksissa pääasiallisena työvälineenä on kuulakärkikynä, jonka käyttäminen maalauksissa sai muutama vuosi sitten alkunsa kirjoittamalla. Ajatusten kirjoittaminen muuttui hieman fanaattiseksikin viivan piirtämiseksi, ja viivan tutkiminen ja värikerrokset muokkautuivat maalauksiksi.

Ajattelen teokset kuvaksi kirjoitetuiksi kertomuksiksi, jotka ovat alkuperäisestä minimalistisuudestaan muuntautuneet ja ottaneet vaikutteita ympäristöstä. Olen vasta hiljattain tamperelaistunut, eikä se ole pienemmältä paikkakunnalta kotoisin olevalle itsestäänselvyys. Olen oppinut tarkastelemaan ympäristöä uudella tavalla ja päivittänyt esteettistä silmääni.
Aiheet teosten takana ovat vallitsevassa maailman- ja elämäntilanteessa hieman synkkiä. Olen yrittänyt tehdä kivoja ja kauniita asioita, mutta teosten aiheet palaavat aina tietynlaiseen melankoliaan. Työt kertovat virheistä, uudistumisesta ja irti päästämisestä. Katumus on turhaa, oppiminen välttämätöntä.

Inspiraation lähteinä minulle ovat toimineet kodin tekstiilit, sähkökaapit, maalauksen erilaiset pohjaratkaisut, materiaalit sekä niiden yhdisteleminen ja muokkaaminen. Ympäristön vaikutus mieleen ja siten taiteeseen on innoittanut tekemistä. On helpompi huomata muutokset taiteessa kuin mielessä ja käyttäytymisessä. Konkretia teoksissa selkeyttää abstraktia mieltä.

Parhaimmillani työhuoneella olen kuin lapsi leikkimässä. Eikä leikkejä tarvitse siivota heti leikin päätyttyä pois, vaan leikkiin voi, ja pitääkin palata. Teokset syntyvät hitaasti ja niiden kanssa on vietettävä aikaa.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Marika Lahdenperä – Pinnan alla

ALAKERTA | 29.1.-15.2.2022

Galleria Rajatilan alakerran näyttelyssä tullaan näkemään Marika Lahdenperän vesivärimaalauksia, joiden kohdalla hän on pohtinut suhdettaan veteen ja sen pintaan. Lahdenperä pelkää merien ja järvien salaista elämää. Pinnan alle painuneena hän tuntee usein pakokauhua. Maalauksen kautta hän on pystynyt päästämään tästä tunteesta eroon ja keskittymään kokemuksen kauneuteen, kuten valon taipumiseen veden pinnalla.

Lahdenperä haluaa luoda kokemuksen vedenalaisesta maailmasta, jonne laskeudutaan Galleria Rajatilan portaita pitkin. Vedenalaisuus vaikuttaa ihmisen aisteihin, tällöin on pakko elää vain hetkessä. Lahdenperä haluaa näyttää, miten vähällä vesivärimaalaus voi olla paljon. Vesivärien ja paperin luonne on itsepäistä ja herkkää, mutta värien kerrostuksella ja paperin tuomilla mahdollisuuksilla se voi olla myös massiivista, väkivaltaista, värikästä ja kiehtovaa. Näyttely vapauttaa ajatukset veteen ja sen väreihin liitettävistä rajoista, kuten myös vesivärimaalauksesta.

Marika Lahdenperä on syntynyt vuonna 1998 Helsingissä. Lahdenperä valmistui vuoden 2021 keväällä taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta, jonka jälkeen hän muutti työskentelemään Tampereelle. Lopputyönäyttely pidettiin Kaapelitehtaan Puristamossa 22.5.- 6.6.2021.

Ordotoksinen kirkko – INTRUUSIO

YLÄKERTA | 8.1.-25.1.2022

INTRUUSIO on pysähtynyttä hetkeä ilmentävä asetelmallinen installaatio.
Ylösalaisen pyramidin kärki hohtaa valoa.
Veistokset sulavat, muotokuvat turmeltuvat.
Vallan symbolit luhistuvat.

ORDOTOKSINEN KIRKKO on anonyymien kuvataiteilijoiden muodostama kollektiivi, jonka kiinnostuksen, tarkastelun ja purkamisen kohteita ovat vallan symbolit, rakennelmat ja mekanismit. Kollektiivi katselee maailmaa okkultismin ja scifin sävyttämien lasien läpi ja hyödyntää työskentelyssään pääasiassa löydettyä ja kierrätettyä materiaalia.

INTRUUSIO on ordotoksisen kirkon ensimmäinen julkinen ilmentymä.

Udi Salmiaitta ja Aki Suutari – Varjosta

ALAKERTA | 8.1.-25.1.2022

Udi Salmiaitta on Kotkalainen akvarellisti, joka kuvaa maalauksissaan itäisen suomenlahden luontoa ja meren rannoilta löytyneitä aarteita. Maalauksissa on löydettävissä viittauksia ikonitaiteeseen ja folkloren kasvisymboliikkaan. Teokset edustavat modernia realismia ja nojaavat luonnontieteelliseen kuvitusperinteeseen. Materiaalin tunnun etsiminen on Salmiaitan työlle ominaista mutta fotorealismi ei ole tavoitteena. Teokset herättelevät katsojaa pohtimaan suhdettaan historiaan ja ympäristöön. Udi Salmiaitan työskentelyä on vuonna 2021 tukenut Taiteen edistämiskeskuksen työskentelyapuraha. Salmiaitalle myönnettiin Kotkan kaupungin taidepalkinto vuonna 2021.

Aki Suutari on Säkylässä työskentelevä taiteentekijä. Koulutukseltaan hän on jalometallimuotoilija, mutta taiteentekeminen on vienyt mennessään, ja materiaalit ja tekniikat ova vaihtuneet pronssin ja alumiinin valamiseen ja teokset kasvaneet korutaiteesta veistoksiksi. Kantavina teemoina Suutarin taiteessa on valta ja vallankäyttö, ihmisten väliset suhteet sekä ihmisen suhde luontoon, uudelleenrakentuminen ja jossain määrin uskonnollisuuden tematiikka. Teokset peilaavat sekä yhteiskunnassa tapahtuvia rakenteiden muutoksia, mutta myös taiteilijan omaa henkilökohtaista elämään. Kaikki näyttelyssä nähtävät teokset ovat on toteutettu pronssi ja alumiinivaluina sekä käsin rakennettuina keraamisina teoksina.

Salmiaitan ja Suutarin teokset käyvät materiaalin ja muotokielen vuoropuhelua. Molemmat taiteilijat kuvaavat luontoa (ja ihmisluontoa) samaan aikaan herkällä ja voimakkaalla tavalla. Teoksista paistaa ihailu ja kiinnostus orgaanista ympäristöämme kohtaan. Realistinen esitystapa tuo katsojalle näkyviin taiteilijoiden ammattitaidon ympäristön, elämän ja kuoleman kuvaajina.

Näyttelyn kaikki työt on tehty vuosina 2020-2021.

VARJOSTA osa kaksiosaisesta kokonaisuudesta. Näyttelykokonaisuuden ensimmäinen osa, VALOON, oli esillä Galleria Rongassa 3.4- 22.4. 2021.