Anni Waris – Oma

ALAKERTA | 1.6.-18.6.2024

Armi eli kokonaisuudessaan ja arvoiltansa todella erilaisen elämän kuin minä. Ajattelin olevani aivan erilainen ihminen kuin hän. Vaikuttaa siltä, että olemme enemmän samanlaisia kuin erilaisia, että lopulta ihmiselämän ydinkokemukset toistuvat kaikille melko saman muotoisina. Tämä yksilön erityisyyden puute on sekä vaikea että lohdullinen ajatus.

Oma on valokuvaa ja ääntä yhdistävä teoskokonaisuus, joka tutkii näennäisesti erilaisten ihmisten samanlaisuutta. Waris työskentelee projektissa käyttäen samaa 50-luvun Rolleicord-kameraa, jolla hänen isoäitinsä Armi kuvasi 60 vuotta sitten ollessaan saman ikäinen kuin taiteilija nyt. Oma muodostuu sekä Anni että Armi Wariksen valokuvista, yhdistettynä Armin nuorena kirjoittamiin teksteihin. Prosessin voi nähdä ikään kuin postuumina yhteistyönä. Isoäiti oli puoliksi saksalainen; Oma on myös saksankielinen sana isoäidille.

On houkuttelevaa ja helppoa jaotella ihmiset meihin ja heihin, ja olla samaistumatta sellaisiin joiden ratkaisuja ei ymmärrä. Teos keskittyy inhimilliseen samuuteen vastakkainasettelujen ja kriisien keskellä, ja ehdottaa erilaista näkökulmaa tähän hetkeen. 

Anni Waris on Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hänen teoksensa ovat usein kaupunkitilaan sijoittuvia osallistavia prosesseja, jotka pyrkivät himmentämään rajaa tekijän ja kokijan välillä. Wariksen teoksia on ollut esillä Suomessa sekä ulkomailla.