Tuomo Savolainen — Igneous Rock

ALAKERTA | 10.5.–26.5.2018

Igneous Rock -videoins­tal­laa­tio liik­kuu vul­kaa­ni­sel­la maa­pe­räl­lä käy­den läpi his­to­rial­li­sia ja satun­nai­sia tapah­tu­mia, jois­sa ihmi­nen ja maan vul­kaa­ni­nen toi­min­ta ovat sulau­tu­neet yhteen. Teos raken­tuu useam­mas­ta toi­siin­sa tee­mal­taan sekä osit­tain fyy­si­ses­ti­kin limit­ty­väs­tä video­teok­ses­ta. Osa teok­sen mate­ri­aa­lis­ta on kuvat­tu Islannissa kesäl­lä 2017.

Tuomo Savolainen (s.1986) on Helsingissä asu­va kuva­tai­tei­li­ja ja tai­teen mais­te­ri.