Jouluikkuna 2017

Ikkuna | 20.12. -31.12.2017

Tänä vuon­na Rajatilan jou­luik­ku­nas­sa esit­täy­ty­vät gal­le­ria­val­vo­jat! Olemme pyy­tä­neet vuo­si­na 2015–2017 gal­le­rias­sa työs­ken­nel­lei­tä tuo­maan tilaan näyt­te­lyn, jon­ka he kasaa­vat gal­le­rian ylä­ker­taan 20.12.Valvojamme ovat moni­puo­li­sia kult­tuu­ri­työ­läi­siä, ja jou­luik­ku­naan tulee­kin esil­le näil­lä näky­min niin maa­laus­ta, sar­ja­ku­vaa kuin ins­tal­laa­tio­ta­kin. Olemme anta­neet teki­jöil­le vapaat kädet, joten lop­pu­tu­lok­sen ja koko­nai­suu­den tie­tää vas­ta kun näyt­te­ly on kasat­tu.

Näyttelyyn osal­lis­tuu Elliina Peltoniemi, Jarno Latva-Nikkola, Tero Ulvila, Tiina Vanhapelto ja Ismo Torvinen.

Kuten taval­lis­ta, gal­le­ria ei ole auki, vaan näyt­te­lyn teok­sia voi­kat­sel­la ikku­nan läpi. Näyttely on esil­lä vuo­den lop­puun saak­ka.

Jouluikkunan myö­tä Galleria Rajatila toi­vot­taa kai­kil­le hyvää jou­lua ja uut­ta vuot­ta! Tavallinen näyt­te­ly­toi­min­ta jat­kuu vuo­den 2018 puo­lel­la.