Johanna Väisänen — ELYTRA


ALAKERTA | 12.–29.8.2017

Teos on kuvaus suo­ma­lai­ses­ta ran­ta­mai­se­mas­ta. Joen ran­ta­vii­va elää jat­ku­vas­ti, vesi nousee ja las­kee. Teoksessa joel­la kul­je­taan ja sama medi­ta­tii­vi­nen, hitaas­ti liik­ku­va video­ku­va mai­se­mas­ta ker­tau­tuu pei­li­ku­va­na sekä monin­ker­tai­si­na veden hei­jas­tuk­si­na. Peilikuvina tois­tu­vien hei­jas­tuk­sien sym­met­rian vuok­si ihmis­mie­li alkaa etsiä kuvas­ta mus­te­läis­kä­tes­tien ja pil­vien kat­se­lun tapaan hah­mo­ja, ja kuva lähes­tyy näin esit­tä­väs­tä läh­to­koh­das­taan huo­li­mat­ta abstrak­tia.