Stipendiaattinäyttely: J-P Köykkä — Syyskausi 2016

Yläkerta | 12/11/2016–29/11/2016

Kasa eri­lai­sia maa­laus­poh­jia, maa­le­ja, kyniä, kan­nu­ja, kan­kai­ta, ikku­nan­po­kia, kehyk­siä, työ­ka­lu­ja, ins­pi­raa­tio­ta, epä-ins­pi­raa­tio­ta, voi­maa, vihaa, rau­haa, tus­kaa, iloa, pas­kaa, likaa, puh­taut­ta, sävy­jä, tyh­jää, täyt­tä, tur­hau­tu­mis­ta, voi­ton tun­net­ta, häviä­mis­tä, epä­toi­voa, rat­ko­mis­ta, mie­tis­ke­lyä, näl­kää, janoa, kyl­läi­syyt­tää, tyl­sis­ty­mis­tä, uuden löy­ty­mis­tä. Kankaat kiin­ni niit­ti­pys­syl­lä, lii­ma­vet­tä pääl­le. 3 kuu­kaut­ta aikaa. Maalit auki. Maalia poh­jil­le. Maalaukset paket­tei­hin ja autoon. Autolla Rajatilan pihaan, maa­lauk­set gal­le­rian sisäl­le. Pakkaukset pois, poh­din­taa. Teokset sei­nil­le. Avajaiset. Reilu pari viik­koa, maa­lauk­set pois sei­nil­tä. Pakkaus, maa­lauk­set autoon. Maalaukset varas­toon. Sinne jää.

Näyttelyssä on esil­lä syk­syl­lä 2016 val­mis­tu­nei­ta maa­lauk­sia. J-P Köykkä (s.1987) on kuva­tai­tei­li­ja joka asuu ja työs­ken­te­lee Tampereella.