Feast On Art 2017: Rytmi

Feast On Art 2017 — Rytmi

YLÄ- & ALAKERTA | 30.6.- 18.7.2017

Planeetan väräh­te­ly, sydä­men lyön­nit, valo, ääni, tans­si, lii­ke, tai­de, aika, hiuk­ka­set.

Rytmi on tänä vuon­na Feast On Art-kol­lek­tii­vin tai­de­fes­ti­vaa­lien tee­ma.

FOA tar­joi­lee tänä vuon­na ään­tä, valoa, veis­tok­sia, ins­tal­laa­tioi­ta, maa­lauk­sia, pii­rus­tuk­sia, tans­sia, per­for­mans­sia, gra­fiik­kaa, videoi­ta, graf­fi­te­ja, valo­ku­vaa ja runout­ta.

Festivaalit jakau­tu­vat kol­meen tapah­tu­maan jois­ta ensim­mäi­nen on ääni­tai­teel­le, ääni­per­for­mans­sil­le ja musii­kil­le omis­tet­tu “Terraario”-tapahtuma. Taiteilijoille luo­daan stu­dio­ta­soi­nen työs­ken­te­ly­ti­la gal­le­rian ylä­ker­taan niin, että ylei­sö pää­see tark­kai­le­maan tai­tei­li­jaa työs­sään. Yleisöä ei pääs­te­tä gal­le­ri­aan sisään vaan he voi­vat seu­ra­ta ääni­teok­sen syn­ty­mis­tä ikku­na­la­sin läpi. Tapahtuma strii­ma­taan inter­ne­tis­sä reaa­liai­kai­ses­ti ja ylei­sö voi kuun­nel­la teok­sia (ja seu­ra­ta työs­ken­te­lyä) omil­la tie­to­ko­neil­laan ja mobii­li­lait­teil­laan. Terraarioon tulee myös Einari Leskisen valo­teos.

Terraario, ohjel­ma:

Pe 30.6.
16.30 — 17.15: Sebastian Boulter
17.45 — 18.45: CND FLP
19.00 — 21.00: Tomutonttu

La 1.7.
15.00 — 16.00: Drei Dunkel jun­gen plays synt­he­sizers
16.15 — 17.15: Elonkehä
17.30 — 19.30: Grateful Däd
19.30 — 20.00: Leena Pukki

Su 2.7.
15.00 — 15.45: JoyVaa + 1
16.00 — 17.00: Ai-ai
17.00 — 18.00: Oak Ikin Run

Seuraava tapah­tu­ma sisäl­tää päi­vit­täin vaih­tu­via tai­de­näyt­te­lyi­tä.
Avajaispäivän ke 5.7. ohjel­ma ilmoi­te­taan myö­hem­min, info: https://www.facebook.com/feastonart

To 6.7.
ylä­ker­ta: Matti Lankinen, graf­fi­ti
ala­ker­ta: Jyri Sinkkonen, pii­rus­tuk­sia

Pe 7.7.
ylä­ker­ta: Veera Salmio ja Liisa Ahola, inte­rak­tii­vi­nen ins­tal­laa­tio
ala­ker­ta: Moe Mustafa, pii­rus­tuk­sia

La 8.7.
ylä­ker­ta: Joanna Lamberg, maa­lausins­tal­laa­tio
ala­ker­ta: Heini Hiltunen, veis­tok­sia
klo 17.00 kon­sert­ti: Joonatan Elokuu & Aura Shining Green

Su 9.7.
ylä­ker­ta: Miska Koivumäki, video­teos
ala­ker­ta: Magnus Hofslagare, gra­fiik­kaa

Ma 10.7.
ylä­ker­ta: Ismo Torvinen, digi­taa­li­nen ins­tal­laa­tio
ala­ker­ta: Claudia di Francesco, kol­laa­se­ja

Ti 11.7.
ylä­ker­ta: Karoliina Paappa, ins­tal­laa­tio
ala­ker­ta: Ilai Lehto, veis­to­sins­tal­laa­tio

Ke 12.7.
ylä­ker­ta: Tina Jokitalo, valo­ku­via ja ääni­veis­tos
ala­ker­ta: Minna Salonen, luu­ins­tal­laa­tio

To 13.7.
ylä­ker­ta: Mika Pettissalo, per­for­ma­tii­vi­nen ins­tal­laa­tio
ala­ker­ta: Francesca Cerfeda, maa­lauk­sia

Pe 14.7.
ylä­ker­ta: Linn Byrkjeland, maa­lauk­sia
ala­ker­ta: Otso Höglund, video

Näyttelyt gal­le­rian nor­maa­lei­na aukio­loai­koi­na, ma-pe 13–18, la-su 12–16.

Festivaalien vii­mei­nen osio koos­tuu esit­tä­vis­tä tai­teis­ta.


La 15.7. Runon päi­vä

klo 12.15: Jukka Ylisuvanto
klo 13.00: Sampo Ilmari Lyymä
klo 14.15: Linn Byrkjeland
klo 15.00: runo-oke

Su 16.7. Tanssin päi­vä

klo 12.15: Ida Lassila
klo 13.00: Katriina Korhonen
klo 14.00: MO teat­te­rin butoh-labo­ra­to­rio 2017
klo 15.15: Niina Rajaniemi

Ma 17.7. Performanssin päi­vä

koko päi­vä: Mazu Syrjälä, maa­laus­per­for­mans­si
muu ohjel­ma ilmoi­te­taan myö­hem­min

Ti 18.7. Festivaalien pää­tös­juh­la, musiik­kia:

Petra Poutanen-Hurme
Pultergeist
Hervanta Trauma
ym esiin­ty­jiä sekä inte­rak­tii­vi­nen some-per­for­mans­si
tark­ka ohjel­ma ilmoi­te­taan myö­hem­min.

Festivaalien ohjel­ma päi­vit­tyy osoit­tees­sa https://www.facebook.com/feastonart ‚jos­ta löy­ty­vät myös FOA:n muut sosi­aa­li­sen median lin­kit.

Feast On Art on vuon­na 2015 perus­tet­tu tai­de­ta­pah­tu­mia jär­jes­tä­vä vapaa kol­lek­tii­vi.