Emmi Kallio — Juhlien jälkeen tulee aina aamu

Yläkerta | 3.–20.12.2016

Juhlat päät­ty­vät aina lii­an aikai­sin. Aurinko nousee ja illan vii­mei­set tun­nit ovat­kin yhtäk­kiä aamun ensim­mäi­set. Ajan kulu­mi­sen vää­jää­mät­tö­myys on toi­saal­ta tur­val­lis­ta, toi­saal­ta armo­ton­ta. Arjessa on jat­ku­va kai­paus juh­la­va­lo­jen ja pal­jet­tien lois­tee­seen, mut­ta nii­den kimal­lus hävi­ää aina lopul­ta päi­vän­va­lol­le.

Maalauksissa juh­lat syn­ty­vät ilot­te­lus­ta mate­ri­aa­lil­la, teke­mi­sen nau­tin­nos­ta ja räis­ky­vis­tä väreis­tä. Taustalla on kui­ten­kin hai­kea poh­ja­vi­re ja tah­to­mat­ta tie­dos­tet­tu aja­tus kai­ken päät­ty­mi­ses­tä. Samppanja vir­taa, mut­ta jät­tää lopul­ta jäl­keen­sä vain tah­mean vanan, johon arjen pöly sit­keäs­ti taker­tuu.

Emmi Kallio on Tampereella asu­va ja työs­ken­te­le­vä kuva­tai­tei­li­ja. Hänen teok­si­aan on ollut aikai­sem­min esil­lä muun muas­sa Taidekeskus Mältinrannassa sekä Pispalan nyky­tai­teen kes­kus Hirvitalolla.

emmijkallio(a)gmail.com
www.emmikallio.com

Näyttelyä tukee: Taiteen edis­tä­mis­kes­kus, Pirkanmaan tai­de­toi­mi­kun­ta