Fanni Maliniemi & Sanni Saarenpää – Kaalimaa syväpää

YLÄKERTA | 1.12.–18.12.2018

Kaalimaan syväpää on kahden nuoren taiteilijan rakkaudentunnustus rikkauksille, jotka itsepäisesti ja taianomaisesti versovat esiin köyhyydenkin keskellä. Galleria Rajatilan näyttelyssä toisensa kohtaavat Fanni Maliniemen ja Sanni Saarenpään teokset käyvät keskustelua runsaudesta, jota inhimillinen elämämme kaikissa ilmenemismuodoissaan osoittaa. On kysymys näkökulmista jotka muuttavat kaiken uudeksi. Kaalimaan perukoilla maasta nousee aarteita ja syvää viisautta.

Fanni Maliniemen teokset käsittevät köyhyyttä lämmöllä. Cauliflower Jewellery on sarja koruveistoksia, joiden jalokivinä komeilee ylpeästi kaalien runsas sukukunta. Videoteoksessa One Gem Over All laaja yleisö saa tutustua ensimmäistä kertaa kuningatar Elisabeth II:n kruununjalokivikokoelmaan kuuluviin kuninkaallisiin kaalikäätyihin ja perintökaaleihin.

”Köyhän paratiisi sijaitsee mikrokosmoksen oven takana. On katsottava tarpeeksi läheltä jotta saa löytää äärettömyyteen yltävän rikkauden”, Maliniemi kertoo.

Sanni Saarenpään tekstiä maalaukseen ja piirustukseen yhdistävissä töissä erilaiset kartat ja kaavakuvat esittävät maailman monin eri tavoin. Ne ovat tulkinta ihmiskunnan ikiaikaisesta tarpeesta löytää elämästä lainalaisuuksia, reittejä ja kaavoja – edes jonkinlainen tuotelupaus.

”Kaaoksen saadessa rakennetta on mahdollista kokea turvallista tuttuutta ja nähdä edessään kulkukelpoisia polkuja. Teokseni ovat todellisuusprojektioita tilanteisiin, joissa hätä ei lue lakia tai naapurin ruoho alkaa olla kiistatta vihreämpää”, Saarenpää tulkitsee.

Fanni Maliniemi (s.1989, Helsinki) valmistui kuvataiteilijaksi (AMK) Tampereelta 2014 ja viimeistelee tällä hetkellä animaatio-ohjaajan opintojaan Turun ammattikorkeakoulussa. Sanni Saarenpää (s.1990, Helsinki) valmistui kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2016. Hän elää ja työskentelee Tampereella.

Jussi Matilainen – Fragments of Mechanism

ALAKERTA | 1.12.–18.12.2018

Voiko geometriasta keskustella kauriiden kanssa? Voiko eläimen erottaa sitä imitoivasta koneesta?

Fragments of Mechanism -näyttely kasautuu teosfragmenteista, se ei ole yhtenäinen kokonaisuus tai prosessin päätepiste, vaan jatkuvasti tulemaisillaan oleva kokoelma sirpaleita ja säröjä. Montaasi on työskentelyssäni tyypillinen tapa synnyttää merkityksiä. Erilaisten elementtien tuominen rinnakkain avaa niiden väliin tilan, jossa uusi ajatus voi kasvaa.

Mechanism voi viitata sekä mekanistiseen luonnonfilosofiaan että yleisesti mekanismiin osista rakentuvana kokonaisuutena. Kiinnostukseni kohteena on modernin, rationaalisen ajattelun ja maailmankuvan rakentuminen. Uuden ajan kynnyksellä luonnontieteiden ottaessa harppauksiaan, uskottiin todellisuuden olevan selitettävissä liikkuvien kappaleiden välisillä mekaanisilla suhteilla. Mitattavuus ja matematiikka näyttivät tiedolle oikean mallin.

Camera obscura ja perspektiivioppi asettivat tarkkailevan subjektin tarkkailtavan todellisuuden ulkopuolelle. Modernin subjektin syntyessä, maailmasta tuli hänelle objekti.

Ihminen oli asemoitava luonnosta erilliseksi, koska sekava ruumiillisuus häiritsi ymmärrystä. Ajattelu instrumentalisoi lihan.

Työskentelyni painottuu liikkuvaan kuvaan eri muodoissaan, mutta on myös monialaista. Alun perin päädyin mediataiteen pariin esitys- ja performanssitaiteen kautta. Koulutukseltani olen taidemaalari.