Azar Saiyar — History Bleeds Under Your Fingernails

Alakerta | 28.1. -14.2.2017

”We say igno­rance is bliss. And you want to ask – to whom”

Ennen uskot­tiin, että vasen­kä­ti­syys altis­ti lap­sen rikol­li­suu­del­le, tyh­myy­del­le, moraa­lit­to­muu­del­le. Siksi vasen­kä­ti­syyt­tä pyrit­tiin kit­ke­mään pois lap­sis­ta.
Väärää kät­tä käyt­tä­viä ran­gais­tiin. Käsien käyt­töä estet­tiin eri­lai­sin viri­tel­min.

History Bleeds Under Your Fingernails on video­teos vasem­man käden kou­li­mi­sen his­to­rias­ta, ja ryh­mään sopi­mat­to­mien keho­jen kou­li­mi­sen kult­tuu­ris­ta.

Kiitos tues­ta: AVEK, Taiteen edistämiskeskus/mediataide, Helsingin kau­pun­ki, Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture